C Sharp – 1-1000 Arasındaki 5’e tam bölünüp 7’ye Bölünemeyen Sayılar

1 ile 1000 arasındaki sayıların beşe tam bölünüp yediye ise bölünemeyen sayıları if-else ile bölünüp – bölünemediğini inceledikten sonra for döngüsü ile bu sayıları ekrana yazdırıyoruz.Daha sonra bu sayıların toplamını ve kaç adet olduklarını belirtiyoruz.

5etam7yebolunmeyen

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace sayi1000_5etam_7yebolunmeyen
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {//www.programlamadersleri.com
      int toplam=0;
      int adet=0;
      for (int i = 1; i <=1000; i++) 
      {
        if ( (i % 5 == 0) && (i%7!=0) ){//sayıların 5e bölünüp 7ye bölünemeyenleri burada ayrıştırıyoruz
          Console.WriteLine(i);//sonuçları ekrana yazıyoruz
          toplam = toplam + i;//yazdığımız kurallara uyan sayıları topluyoruz
          adet++;// yazdığımız kurallara uyan sayıların adeti arttırıyoruz 
        };
       
      }
      Console.WriteLine("Sayıların toplamı : " + toplam);
      Console.WriteLine("Sayıların adeti : " + adet);
 Console.ReadLine();

    }
  }
}

Bir yanıt yazın