C Sharp – Console Application ile Bankamatik Hesap İşlemleri

Console applicationda do-while ve if-else kullanarak; bakiye görüntüleme, para yatırma ve para çekme işlemleri yapılan bir örnek.

banka

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace whileornek
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int hesap = 0;
      int secim;
      do
      {
        //www.programlamadersleri.com
        Console.WriteLine(" 1-Hesap Göster \n 2-Para Yatırma \n 3-Para Çekme \n 4-Çıkış");
        secim = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

        if (secim ==1)
        {
        Console.WriteLine("Hesabınızda " + hesap + "TL bulunmaktadır.");
        Console.ReadLine();
        }
        else if (secim == 2)
        {
          Console.WriteLine("Kaç para yatırmak istiyorsunuz?");
          int yatirilan = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
          hesap = hesap + yatirilan;
        }
        else if (secim == 3)
        {
          Console.WriteLine("Kaç para çekmek istiyorsunuz?");
          int cekim = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
          
          if (cekim>hesap)
        {
          Console.WriteLine("Yeterli bakiyeniz yoktur.");
        }
          else hesap = hesap - cekim; 
        }


      }
      while (secim != 4);
      
    }
  }
}

C Sharp ile Girilen isimleri Alfabetik Olarak Liste Halinde Ekrana Yazma

C Sharp’ta girmenizi isteyen 5 adet ismi alıp alfabetik sıraya koyduktan sonra liste halinde ekrana yazan kodları aşağıda görebilirsiniz.

ArrayList liste = new ArrayList();
string isim;
for (int i = 1; i <= 5; i++)
{
Console.Write(i+". ismi giriniz: ");
isim = Console.ReadLine();
liste.Add(isim);
}
Console.WriteLine("Sıralamadan önce liste:");
foreach (object obj in liste)
Console.WriteLine(obj);
liste.Sort();
Console.WriteLine("Sıralandıktan sonra liste:");
foreach (object obj2 in liste)
Console.WriteLine(obj2);
Console.ReadKey();

C# – Girilen Sayı Kadar Herhangi Bir Metinin Yazdırılması

Kullanıcıdan alınan tekrar sayısı kadar daha önce belirtilen metnin yazılmasını gösteren C# console application

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplication2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {//https://www.programlamadersleri.com/
      int sayi;//int türünde bir değişken tanımladık
      Console.WriteLine("Metin Sayısını Giriniz:");//Metnin kaç kere tekrarlanacağını sordurduk
      sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());//Kullanıcının girdiği sayıyı for döngüsünde kullanmak için aldık

      for (int i = 1; i <=sayi; i++)//Kullanıcının girdiği sayı kadar tekrarlanmasını sağladık
      {
        Console.WriteLine("Merhaba Dünya!");//Metin tekrar sayısı kadar yazdırıldı
      }

      Console.ReadKey();
    }//https://www.programlamadersleri.com/
  }
}

C# Belirli İki Sayı Arasındaki Çift Sayılar

Kullanıcıdan alınan iki sayı arasındaki çift sayıların bulunmasını içeren C# console application örneği;

/*
 * Created by SharpDevelop.
 * User: serkan
 * Date: 15.12.2013
 * Time: 23:05
 * 
 * To change this template use Tools | Options | Coding | Edit Standard Headers.
 */
using System;
using System.Collections.Generic;


namespace ikisayiarasindakicift
{
	class Program
	{
		public static void Main(string[] args)
		{//https://www.programlamadersleri.com
			int baslangic,bitis;//baslangic ve bitis değişkneleri atanıyor
			Console.WriteLine("Başlangıç Sayısını Giriniz:");//baslangic değeri alınıyor
			baslangic=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());//değer integer a çevriliyor
			//https://www.programlamadersleri.com
			Console.WriteLine("Bitis Sayısını Giriniz:");//bitis değeri alınıyor
			bitis=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());//değer integer a çevriliyor
			
for (int i = baslangic; i < bitis; i++) {//https://www.programlamadersleri.com
		//döngüye baslangic ve bitis sayilari belirtiliyor	
	if (i % 2==0) {// sayının çift olup olmadığı kontrol ediliyor
 Console.WriteLine(i); //sayı çift ise ekrana yazdırılıyor
 //https://www.programlamadersleri.com
				}
}
//https://www.programlamadersleri.com
Console.ReadLine();
		}
	}
}

C# – Girilen 10 Adet Sayının En Büyük 3 Sayısının Ortalaması

Kullanıcıdan alınan 10 adet sayı diziye aktarılıyor daha sonra en büyük 3 sayı bulunup ortalaması alınıyor.

using System;
using System.Collections.Generic;

namespace enbuyuk
{
class Program
{
public static void Main(string[] args)
{//https://www.programlamadersleri.com  
 int buyuk=0;//değişken tanımlanıyor
 int buyuk2=0;//değişken tanımlanıyor
 int buyuk3=0;//değişken tanımlanıyor
       int[] sayi = new int[10];//dizi tanımlanıyor
       
 
      for (int i = 0; i <= 9; i++)// 10 adt sayının girilmesi için for döngüsü açılıyor
      {   //https://www.programlamadersleri.com 
      	Console.Write("Lütfen Sayıları Giriniz : ";
        sayi[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());//girilen değerler int e çevriliyor
       }
      for (int i = 0; i < 9; i++) {
      	//en büyük sayıyı bulmak için sayılar buyuk değişkeni ile karşılaştırılıyor eğer(if) büyük ise sayıdan buyuk değişkenine aktarılıyor    
      
      	if (buyuk < sayi[i])
      	{ buyuk = sayi[i];}
      	 //https://www.programlamadersleri.com    
      }
      
      for (int i = 0; i < 9; i++) {
      	if (sayi[i]==buyuk 
      	{//en büyük 2.sayıyı bulmak için yine aynı işlem yapılıyor 
      	 i++ ;//en büyük sayı değeri geldiğinde pas geçiliyor
      	}//https://www.programlamadersleri.com  
      	else if (buyuk2 < sayi[i] 
      	{ buyuk2 = sayi[i];}
      	
      }
       for (int i = 0; i < 9; i++) {
      	if (sayi[i]==buyuk || sayi[i]==buyuk2 
      	{//en büyük 2.sayıyı bulmak için yine aynı işlem yapılıyor 
      	 i++ ;//en büyük sayı değeri ve en büyük 2.sayı geldiğinde pas geçiliyor
      	}
      else if (buyuk3 < sayi[i] 
      	{//https://www.programlamadersleri.com  
      	buyuk3 = sayi[i];}
         };
      
      Console.WriteLine("En büyük sayı:{0}",buyuk);
      Console.WriteLine("En büyük sayı:{0}",buyuk2);
      Console.WriteLine("En büyük sayı:{0}",buyuk3);
      int ortalama;//https://www.programlamadersleri.com  
      Console.Write(ortalama = (buyuk + buyuk2 + buyuk3) / 3);//sayıların ortalaması alınıyor
      Console.ReadLine();
      
      
 }
}
}

C# Dairenin Alanı

C#’ta Dairenin alanını bulan Console Application örneği.Örnekte:Kullanıcıdan istenen daire yarıçapı ile daha önceden girilmiş olan pi sayısı kullanılarak dairenin alanı elde ediliyor.


int alan,r;
Console.Write("Dairenin Yarıçapını Giriniz :");
r = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
alan = 3*r*r;
Console.Write("Dairenin alanı..:{0}", alan);
Console.ReadKey();
1 2