C Sharp – Metodlar – Parametreli ve Parametresiz Örnekler

En basit hali ile metod nasıl kullanılır, parametreli metodlar nasıl kullanılır, nasıl geriye değer döndürülür hepsini örneklerle gösteriyoruz.

Ekrana Yazı Yazan Metod

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Metodlar
{
  class Program
  {
    static void yaz()
    {
      Console.WriteLine("Hello World");
      
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      yaz();
      yaz();
      yaz();
      Console.ReadLine();
    }
  }
}


Kullanıcıdan Aldığımız Kelimeyi Ekrana Yazan Metod
MetodEkranaYaz

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace MetodEkranaYaz
{
  class Program
  {
    static void EkranaYaz(string kelime) // Metodumuzu oluşturduk.Bir parametre göndereceğimiz için
    { // kelime adında string bir değişken oluşturduk.
      for (int i = 1; i <=10; i++)
      {//Ekrana 10 kere yazmak için for döngüsü kullanıyoruz.
        Console.WriteLine(i + "." + kelime);
      }//Kelimenin başına kaçıncı kelime olduğunu görebilmek için i sayısını yazdırdık.
    }//Oluşturduğumuz metod burda bitiyor.

    static void Main(string[] args)
    {//www.programlamadersleri.com
      Console.Write("Bir Kelime Giriniz:"); //Kullanıcıdan kelime istiyoruz
      string deger = Console.ReadLine(); //Girilen değeri bir string değişkene kaydediyoruz
      EkranaYaz(deger); // Oluşturduğumuz metoda parametremizi gönderiyoruz.
      // Yada parametreyi başka bir değişken oluşturarak göndermek 
      // yerine kısaca şöyle yazabiliriz. 
      //EkranaYaz(Console.ReadLine());
      Console.ReadLine();

    }
  }
}

Kullanıcıdan Alınan Sayının Karesini Alan Metod
MetodKareAl

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace MetodKareAl
{
  class Program
  {
    static int KareAl(int sayi)
    {
      return sayi * sayi;
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Bir sayı giriniz:");
      int deger = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Sayının Karesi:" + KareAl(deger));
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Kullanıcıdan Alınan Sayıları Toplayan Ve Çıkartan Metod
MetodToplamaCikarma

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace MetodToplamaCikarma
{
  class Program
  {
    static int topla (int sayi1,int sayi2) 
    {
      return sayi1 + sayi2;
    }

    static int cikar(int sayi1, int sayi2)
    {
      return sayi1 - sayi2;
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Birinci Sayıyı Giriniz:");
      int deger1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.Write("İkinci Sayıyı Giriniz:");
      int deger2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Toplamanın sonucu:" + topla(deger1, deger2));
      Console.WriteLine("Çıkarmanın sonucu:" + cikar(deger1, deger2));
     
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Kullanıcıdan Alınan İki Sayıdan Büyük Olanı Bulan Metod
MetodBuyukSayi

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace MetodBuyukSayi
{
  class Program
  {
    static int BuyukSayi(int sayi1, int sayi2)
    {
      if (sayi1 > sayi2)
      {
        Console.WriteLine("Büyük sayı:" + sayi1);
        return sayi1;
      }
      else 
      {
        Console.WriteLine("Büyük sayı:" + sayi2);
        return sayi2;
      }
     
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Birinci Sayıyı Girin:");
      int deger1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("İkinci Sayıyı Girin:");
      int deger2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      BuyukSayi(deger1, deger2);
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Bir yanıt yazın