C Sharp – Metodlar – Girilen Sayıların Tek-Çift Sayısının Bulunması

Daha önce tek ve çift sayıların bulunması hakkında bir kod örneği paylaşmıştık.

C# Girilen Sayıların Tek-Çift Sayısının Bulunması

Bu örnekte ise metod ile aynı işlemi gerçekleştiriyoruz.

MetodTekCift

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace MetodTekCift
{
 class Program
 {

 
 static int baslangicSayi, bitisSayi;

 static void tekSayi()
 {
 for (int i = baslangicSayi ; i <=bitisSayi; i++)
 {

 if (i % 2 ==1)
 {
 Console.WriteLine(i);
 }

 }
 
 }

 static void ciftSayi()
 {
 for (int i = baslangicSayi; i <= bitisSayi; i++)
 {

 if (i % 2 == 0)
 {
 Console.WriteLine(i);
 }

 }

 }

 static void Main(string[] args)
 {
 Console.WriteLine("Belirtilen iki sayı arasında tek yada çift sayıları bulan program");
 Console.WriteLine("Başlangıç sayısını giriniz:");
 baslangicSayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
 Console.WriteLine("Bitiş Sayısını Giriniz:");
 bitisSayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

 Console.WriteLine("Tek Sayıları Yazdırmak için:1 \n Çift Sayıları yazdırmak için:2'yi tuşlayınız");
 int tekcift = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

 if (tekcift == 1)
 {
 Console.WriteLine("Tek Sayılar Ekrana Yazdırılıyor:");
 tekSayi();
 }
 else if (tekcift == 2)
 {
 Console.WriteLine("Çift Sayılar Ekrana Yazdırılıyor:");
 
 ciftSayi();
 }
 else { Console.WriteLine("Geçersiz işlem");}

 Console.ReadLine();
 
 }
 }
}

Bir yanıt yazın