C Sharp Form – Yıllık Maaş Artışı Hesaplama

C Sharp Form - Yıllık Maaş Artışı Hesaplama

C Sharp Form – Yıllık Maaş Artışı Hesaplama

Kullanıcıdan maaş, yıllık artış oranı ve kaç sene sonrası bilgiler alındıktan sonra değerler hesaplanıp ekrana yazdırılıyor.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace YillikMaasArtisiHesapla
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    double maas = 0;
    double yillikArtisOrani = 0;
    double yillikArtis = 0;
    int yil = 0;
    //değişkenler atanıyor

    private void buttonHesapla_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      maas =Convert.ToDouble(numericUpDownMaas.Value);
      yillikArtisOrani = Convert.ToDouble(numericUpDownYillikArtisOrani.Value);
      yil = Convert.ToInt32(numericUpDownKacYil.Value);
      // numericupdown'a girilen değerler değişkenlere atanıyor

      for (int i = 1; i <= yil; i++)
      {
        //www.programlamadersleri.com
        yillikArtis = (maas / 100) * yillikArtisOrani;
        //yıllık artış para miktarı olarak bulunuyor
        maas = maas + yillikArtis;
        //yıllık artış ücreti maaşa ekleniyor
      }

      labelHesaplanmisMaas.Text =Convert.ToString(yil) + " sonunda "
        + "yıllık " +Convert.ToString(yillikArtisOrani)+ "%" + " artış ile " +
        Convert.ToString(Math.Round(maas,2)) + "TL alacaksınız";
      //bilgiler ekrana yazdırılıyor
    }

    private void linkLabel1_LinkClicked(object sender, LinkLabelLinkClickedEventArgs e)
    {
      System.Diagnostics.Process.Start("https://www.programlamadersleri.com");
    }
  }
}

Uygulamaya ait dosyaları indirmek için tıklayınız.

Bir yanıt yazın