C# Dairenin Alanı

C#’ta Dairenin alanını bulan Console Application örneği.Örnekte:Kullanıcıdan istenen daire yarıçapı ile daha önceden girilmiş olan pi sayısı kullanılarak dairenin alanı elde ediliyor.


int alan,r;
Console.Write("Dairenin Yarıçapını Giriniz :");
r = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
alan = 3*r*r;
Console.Write("Dairenin alanı..:{0}", alan);
Console.ReadKey();