C# For Döngüsü

C# dili for döngüsü kullanarak farklı örnekler yaptık.İşte örnekler;

1′den 1000′e kadar olan sayıların toplamını bulup sonucu ekranda gösteren program

int toplam = 0;
for (int i = 0; i <= 1000; i++)
{
toplam += i;
}

Console.WriteLine("Toplam = {0}", toplam);
Console.ReadKey();

Girilen iki sayını arasındaki sayıların toplamını bulan program

int toplam=0,a,b;

Console.WriteLine("bir sayi girin");
a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("bir sayi girin");
b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

for (int i = a; i <= b; i++)
{

toplam += i;

}

Console.WriteLine("Toplam : {0}", toplam);

Console.ReadKey();

İstenilen Sayıyı 1000kez Yazdırma

for (int i = 0; i <= 1000; i++)
{
Console.WriteLine("istediğiniz yazıyı yazabilirsiniz...\n");
}

Console.ReadKey();

Tek Sayıları Yazdırma

for (int i = 1; i <= 100; i+=2)
{
Console.WriteLine("{0}.sayı",i);
}

Console.ReadKey();

1 ile 1000 Arasındaki Sayıların Toplamının Ortalaması

int i;
double toplam=0;
for (i = 1; i <= 1000; i++)
{
toplam += i;
}
toplam /= 1000;
Console.WriteLine(toplam);
Console.ReadKey();

100 ile 200 Arasındaki Çift Sayıların Toplamının Ortalaması

int i;
double toplam = 0;
for (i = 100; i <= 200; i+=2)
{
toplam += i;
Console.WriteLine(toplam);
}
toplam /= i;
Console.WriteLine(toplam);
Console.ReadKey();

A’dan Z’ye Kadar Ekrana Yazdırma

char i;
for (i = 'a'; i <= 'z'; i++)
{
Console.WriteLine(i);
}
Console.ReadKey();

İstenilen Sayı Kadar Girilen Sayıların Ortalaması

int i,sayi,deger;
double toplam=0;
Console.WriteLine("kaç sayi gireceksiniz");
deger= Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
for (i = 1; i<=deger; i++)
{
Console.WriteLine(i + ".sayiyi giriniz...");
sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
toplam += sayi;

}
toplam /= deger;

Console.WriteLine("ortalama : " + toplam);

Console.ReadKey();


C# Girilen Sayıların Tek-Çift Sayısının Bulunması

C# if-else kullanarak girilen sayıların tek-çift sayısının bulunması

int a, b, c,tek_sayi=0,cift_sayi=0 ;
Console.WriteLine("1. sayi girin");
a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if (a % 2 == 0)
{
++cift_sayi;
}
else
{
++tek_sayi;

}
Console.WriteLine("2. sayi girin");
b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if (b % 2 == 0)
{
++cift_sayi;
}
else
{
++tek_sayi;

}
Console.WriteLine("3. sayi girin");
c = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if (c % 2 == 0)
{
++cift_sayi;
}
else
{
++tek_sayi;

}

Console.WriteLine("tek sayilar={0},çift sayilar={1}", tek_sayi, cift_sayi);
Console.ReadLine();

C# 2.Dereceden Bir bilinmeyenli Denklemin Kökü

double a, b, c,delta,sonuc1,sonuc2;
Console.WriteLine("A degerini giriniz : ");
a = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("B degerini giriniz : ");
b = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("C degerini giriniz : ");
c = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
delta=Math.Pow(b,2)-(4*a*c);
if (delta>0)
{

sonuc1 = (((-b) + Math.Sqrt(delta)) / 2 * a);
sonuc2 = (((-b-Math.Sqrt(delta))/2*a));
Console.WriteLine("Çözüm Kümesi : {0},{1}",sonuc1,sonuc2);
Console.ReadLine();
}
if (delta==0)
{
sonuc2 = sonuc1 = ((-b) / 2 * a);
Console.WriteLine("Çözüm Kümesi : {0},{1}",sonuc1,sonuc2);
Console.ReadLine();
}
if (delta<0)
{
Console.WriteLine("Delta sifirdan küçüktür.Hesaplanamaz !");
Console.ReadLine();
}

C# İç içe if örneği

C# if-else kullanılarak emlak kiralama ve satın alma ile alakalı ufak bir progrma yapılmıştır.Buna göre istediğiniz mülkün tipini seçebilir,bütçenizi belirleyerek kiralama yada satın alabilirliği öğrenebilirsiniz.

string tercih,tercih2,tercih3;
int butce, butce2;
Console.WriteLine("1-Daire");
Console.WriteLine("2-Villa");
Console.Write("Seçiminiz (1-2) : ");
tercih = Console.ReadLine();
if (tercih == "1")
{

Console.WriteLine("3-Satilik Daire");
Console.WriteLine("4-Kiralik Daire");
Console.Write("Seçiminiz (3-4) : ");
tercih2 = Console.ReadLine();
if (tercih2 == "3")
{
Console.WriteLine("Butceniz");
butce = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

if (butce >= 50000)
Console.WriteLine("Bu daireyi satin alabilirsin");
else Console.WriteLine("bu daireyi satin alamassın");
}
if (tercih2 == "4")
{
Console.WriteLine("Butceniz");
butce2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if (butce2 >= 500)
Console.WriteLine("Bu Daireyi Kiralayabilirsiniz");
else Console.WriteLine("bu Daireyi Kiralayamassiniz");
}
}
//Villa baslangici
if (tercih == "2")
{
Console.WriteLine("5-Satilik Villa");
Console.WriteLine("6-Kiralik Villa");
Console.Write("Seçiminiz (5-6) : ");
tercih3 = Console.ReadLine();
if (tercih3 == "5")
{
Console.WriteLine("Butceniz");
butce = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

if (butce >= 500000)
Console.WriteLine("Bu Villayi Satin Alabilirsin");
else Console.WriteLine("Bu villayi Satin Alamassiniz");
}
if (tercih == "2")
{
Console.WriteLine("Butceniz");
butce2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if (butce2 >= 5000)
Console.WriteLine("Bu Villayı Kiralayabilirsiniz");
else Console.WriteLine("Bu Villayı Kiralayamassiniz");
}
}
Console.ReadKey();

C# && “ve” || “veya” Operatörleri

&& operatörü “ve” anlamındadır

Boolean sonuc;
int x = 5, y = 9;

sonuc = x == 7 &amp;&amp; y == 15;

Console.WriteLine("sonuc : " + sonuc);
Console.ReadLine();

 

|| operatörü “veya” anlamındadır

Boolean sonuc;
string islemci1 = "i3", islemci2 = "i5";
sonuc = islemci1 == "i5" || islemci2 == "i7";
Console.WriteLine("sonuc : " + sonuc);
Console.ReadLine();

 

C# Toplama,Çıkarma,Çarpma,Bölme Operatörleri

C# işlemler arasında kullanılan matematiksel işlemlerin kullanılması.

double a, b, c;

Console.WriteLine("a sayisini giriniz");
a = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("b sayisini giriniz");

b = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("c sayisini giriniz");
c = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
sonuc=((a + (b * b)) - c) / Math.Sqrt(a) + ((c-3)*(c-3));
Console.WriteLine("sonuc= {0}",sonuc);
Console.ReadKey();
1 2 3 4