C Sharp Form – Gerilim, Akım, Direnç Hesaplama

C Sharp From - Gerilim, Akım, Direnç Hesaplama

C Sharp From – Gerilim, Akım, Direnç Hesaplama

C Sharp Form Application’da gerilim, akım ve direnç hesaplayan program. Kullanıcıdan gerekli bilgiler alınıyor ve hesaplanıp ekrana yazdırılıyor.Kullanılan formüller;
Gerilim (V) = Akım (I) x Direnç (R)
Akım (I) = Gerilim (V) / Direnç (R)
Direnç (R) = Gerilim (V) / Akım (I)

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace CSharpFormGerilimAkimDirencHesapla
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    //Değişkenler Tanımlanıyor
    double akim = 0;
    double direnc = 0;
    double gerilim = 0;

    private void buttonGerilimHesapla_Click(object sender, EventArgs e)
    {//Gerilim Hesaplanması için gerekli kodlar
      akim = Convert.ToDouble(textBox1Akim.Text);
      direnc = Convert.ToDouble(textBox1Direnc.Text);
      //Textboxlarda ki değerler değişkenlere aktarılıyor
      gerilim = akim * direnc;
      //Gerilim Hesaplanıyor
      labelGerilimDegeri.Text = Math.Round(gerilim,2).ToString() + " volt";
      //Değer yuvarlanarak label'a yazdırılıyor
    }

    private void buttonAkimHesapla_Click(object sender, EventArgs e)
    {//Akım Hesaplanması için gerekli kodlar
      gerilim = Convert.ToDouble(textBox2Gerilim.Text);
      direnc = Convert.ToDouble(textBox2Direnc.Text);
      //Textboxlarda ki değerler değişkenlere aktarılıyor
      akim = gerilim / direnc;
      //Akım Hesaplanıyor
      labelAkimDegeri.Text = Math.Round(akim,2).ToString() + " amper";
      //Değer yuvarlanarak label'a yazdırılıyor
    }

    private void buttonDirencHesapla_Click(object sender, EventArgs e)
    {//Direnç Hesaplanması için gerekli kodlar
      gerilim = Convert.ToDouble(textBox3Gerilim.Text);
      akim = Convert.ToDouble(textBox3Akim.Text);
      //Textboxlarda ki değerler değişkenlere aktarılıyor
      direnc = gerilim / akim;
      //Direnç Hesaplanıyor
      labelDirencDegeri.Text = Math.Round(direnc,2).ToString() + " ohm";
      //Değer yuvarlanarak label'a yazdırılıyor
    }

    private void linkLabel1_LinkClicked(object sender, LinkLabelLinkClickedEventArgs e)
    {
      System.Diagnostics.Process.Start("https://www.programlamadersleri.com");
    }
  }
}

Uygulamanın çalışan örneği indirmek için tıklayınız.

Bir yanıt yazın