Java – Metodlar – MultiPage Ortalama Hesaplama

Merhaba arkadaşlar önceki yazımızda Java ve C#’ta metod ile İstanbul kart bakiye işlemlerini gerçekleştirebildiğimiz bir uygulamak yapmıştık.Şimdi ise iki sayfa üzerinde class işlemleri yapacağız.
Java’da Class’ları oluşturduk ve öğrenci bilgilerini parametreli birer metoda aktardık. Daha sonra da ortalama hesaplaması için bir metod oluşturduk.Ogrenci class’ında oluşturduğumuz ogrenci ve orthesapla methodlarımızı ogrenci test class’ında kullandık böylece daha önceden oluşturduğumuz kodları sonradan kullanmak üzere bir class içinde saklayabileceğimizi öğrendik.Kodları aşağıdan inceleyebilirsiniz.

//https://www.programlamadersleri.com
package vizeogrenci;

//Öğrenci Classı için değişkenler tanımlandı
public class ogrenci {
  public String ad;
  public double vize;
  public double finall;
  public double ortalama;
  
//Parametreli metod oluşturuldu
  public ogrenci(double v, double f, String a){
  ad=a;
  vize=v;
  finall=f;
  }
  
  public void orthesapla(){
  ortalama=vize*0.3+finall*0.7;
  System.out.println("Ortlama="+ortalama);
  }
}

Read more

Java – Vize Final Ortalama Hesaplama

Öğrenciden 3 adet not istiyoruz.Bunlar vize(0.3), ödev(0.2) ve final(0.5) ve bunları ortalamaya etki oranına göre hesaplayıp ortalamaya dahil ediyoruz.If – else ile ortalamanın 70’den büyük yada küçüklük durumunu kontrol edip öğrencinin geçip kalma durumunu ekrana yazdırıyoruz.


package javaapplication1;


import java.util.*;//Kullanıcının girdiği değerleri okuyabilmek için util paketini dahil ediyoruz
public class ifelse {
  public static void main(String[] args) {
    double ortalama,odev,vize,finall;//Değişkenlerimizi tanımlıyoruz.
    Scanner giris=new Scanner(System.in);
    //Kullanıcının girdiği değerleri okumak için 
  //Scanner kullanıyoruz, Bir kez tanımladıktan sonra istediğimiz kadar kullanabiliriz
      System.out.println("Vize notunu giriniz");//Kullanıcıdan Vize notunu istiyoruz
      vize=giris.nextDouble();
       System.out.println("Odev notunu giriniz");//Kullanıcıdan ödev notunu istiyoruz
      
       odev=giris.nextDouble();
       System.out.println("Final notunu giriniz");//Kullanıcıdan final notunu istiyoruz
      finall=giris.nextDouble();
      ortalama =vize*0.3 + odev*0.2 + finall*0.5;//aldığımız notlar sonucunda ortalamayı hesaplıyoruz
    if (ortalama>=70) {//Eğer ortalama 70'den büyük ise 
      System.out.println("Geçtiniz"); //Geçtiniz ifadesini ekrana yazdırıyoruz 
    }
    else // Eğer ortalama 70'den küçük ise 
    {
    System.out.println("Ortalamanız:"+ortalama + "\n Kaldınız");
    }
    
  }
  
}

C# – Girilen 10 Adet Sayının En Büyük 3 Sayısının Ortalaması

Kullanıcıdan alınan 10 adet sayı diziye aktarılıyor daha sonra en büyük 3 sayı bulunup ortalaması alınıyor.

using System;
using System.Collections.Generic;

namespace enbuyuk
{
class Program
{
public static void Main(string[] args)
{//https://www.programlamadersleri.com  
 int buyuk=0;//değişken tanımlanıyor
 int buyuk2=0;//değişken tanımlanıyor
 int buyuk3=0;//değişken tanımlanıyor
       int[] sayi = new int[10];//dizi tanımlanıyor
       
 
      for (int i = 0; i <= 9; i++)// 10 adt sayının girilmesi için for döngüsü açılıyor
      {   //https://www.programlamadersleri.com 
      	Console.Write("Lütfen Sayıları Giriniz : ";
        sayi[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());//girilen değerler int e çevriliyor
       }
      for (int i = 0; i < 9; i++) {
      	//en büyük sayıyı bulmak için sayılar buyuk değişkeni ile karşılaştırılıyor eğer(if) büyük ise sayıdan buyuk değişkenine aktarılıyor    
      
      	if (buyuk < sayi[i])
      	{ buyuk = sayi[i];}
      	 //https://www.programlamadersleri.com    
      }
      
      for (int i = 0; i < 9; i++) {
      	if (sayi[i]==buyuk 
      	{//en büyük 2.sayıyı bulmak için yine aynı işlem yapılıyor 
      	 i++ ;//en büyük sayı değeri geldiğinde pas geçiliyor
      	}//https://www.programlamadersleri.com  
      	else if (buyuk2 < sayi[i] 
      	{ buyuk2 = sayi[i];}
      	
      }
       for (int i = 0; i < 9; i++) {
      	if (sayi[i]==buyuk || sayi[i]==buyuk2 
      	{//en büyük 2.sayıyı bulmak için yine aynı işlem yapılıyor 
      	 i++ ;//en büyük sayı değeri ve en büyük 2.sayı geldiğinde pas geçiliyor
      	}
      else if (buyuk3 < sayi[i] 
      	{//https://www.programlamadersleri.com  
      	buyuk3 = sayi[i];}
         };
      
      Console.WriteLine("En büyük sayı:{0}",buyuk);
      Console.WriteLine("En büyük sayı:{0}",buyuk2);
      Console.WriteLine("En büyük sayı:{0}",buyuk3);
      int ortalama;//https://www.programlamadersleri.com  
      Console.Write(ortalama = (buyuk + buyuk2 + buyuk3) / 3);//sayıların ortalaması alınıyor
      Console.ReadLine();
      
      
 }
}
}

C# Girilen 3 Sayının Toplamını ve Ortalamasını Bulma

Bu örneğimizde kullanıcıdan aldığımız 3 adet sayının toplamını ve ortalamasını buluyoruz ve ekrana yazdırıyoruz.Ortalama alınırken virgüllü değerler çıkabileceğinden dolayı ortalama ve toplam değişkenlerini double veri tipinde tutuyoruz.

int x, y,z;
double ortalama,toplam;
Console.WriteLine("x girin");
x = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("y girin");
y= Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("z girin");
z = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
toplam = x + y + z;

ortalama = toplam / 3;
Console.WriteLine("Toplam :" + toplam);
Console.WriteLine("Ortalama :" + ortalama);
Console.ReadKey();