C# döngü ile diziye değer aktarma

string[] gunler = new string[7];

//Diziye döngü ile değer gönderme
for (int i = 0; i < 7; i++)
{
gunler[i] = Console.ReadLine();
}

//dizinin elemanlarını for döngüsü ile ekrana yazma
for (int i = 0; i < 7; i++)
{
Console.WriteLine(gunler[i]);
}

Bir yanıt yazın