C# Fonksiyon ile Girilen 2 Sayı Arasındaki Sayıları Toplama

Bu kodlar sayesinde kullanıcıdan alınan iki sayı arasındakilerin toplanıp ekrana yazdırılacak.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication22
{
  class Program
  {
    static int topla(int sayi1, int sayi2)
    {
      int sonuc = 0;
      for (int i = sayi1; i <= sayi2; i++)
      {
        sonuc += i;
      }
      return sonuc;
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("İlk Sayıyı Giriniz = ");
      int sayi1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("İkinci Sayıyı Giriniz = ");
      int sayi2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("İşlemin Sonucu = {0}", topla(sayi1, sayi2));
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

C# Matematik Fonksiyonları

C#’da matematiksel işlemleri yapmak için “Math” sınıfı kullanılır.

Örnek:

double sayi;
Console.WriteLine("Karekökü alınacak bir sayi giriniz"); 
sayi= Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Sayının karekökü : {0}",Math.Sqrt(sayi));
//Math.Sqrt sayının karekökünü almamızı sağlar.
Console.ReadLine();

Diğer matematiksel fonksiyonlar;

Math.Abs : Sayının mutlak değerini bulur.
Math.Cos : Sayının Kosinüsünü bulur.
Math.Sin  : Sayının sinüsünü bulur.
Math.Round : Sayıyı en yakın tam sayıya yuvarlar.
Math.Floor: Sayıyı aşağıdaki tam sayıya yuvarlar.
Math.Ceiling: Sayıyı yukaridaki tam sayıya yuvarlar..

Math.Sign : Sayının işaretini bulur negatif sayılar için “-1″ pozitif sayılar için “+1″ “0″ sayısı için “0″ yazar.

Math.Max  : Girilen iki sayı arasındaki en büyük sayıyı bulur.
Math.Min   : Girilen iki sayı arasındaki küçük sayıyı bulur.
Math.Sign : Sayının İşaretini Bulur Negatif Sayılar İçin “-1″ Pozitif Sayılar İçin “+1″ “0″ sayısı için “0″ yazar.
Math.Pow : Sayıların üs hesaplamasını yapar.

C# Sayı Bulma Oyunu

int sayi=0,tahmin=0,min=0,max=100,sayac=0;
Random Rnd = new Random();
sayi =Convert .ToInt32 ( Rnd.Next(0, 100));
Console.Write("0-100 arası bir sayı giriniz ");
do
{
sayac++;
tahmin = Convert.ToByte(Console.ReadLine());
if (tahmin >sayi)
max = tahmin;
else
min = tahmin;
Console.WriteLine("{0} - {1} arasında sayı giriniz", min, max);
}
while (sayi!=tahmin);
Console.WriteLine("Tebrikler sayı {0}, {1} .tahminde bildiniz", sayi,sayac );
Console.ReadLine();

C# Rastgele Sayı Oluşturma

C# random , C# while döngüsü kullanılarak rastgele sayı oluşturma ve negatif sayı oluşturulduğunda sonlanan döngü örneği.

      Random rnd = new Random();
      int n =rnd.Next(0, 100);
      Console.Write("Rastgele Sayı..: {0} ", n);
      Console.ReadLine();

Rastgele oluşturulan sayı negatif olduğunda sonlanan döngü.

       int n=0;
       do
       {
         Random rnd = new Random();
         n = rnd.Next(-100, 100);
         Console.Write("Rastgele Sayı..: {0} ", n);
         Console.ReadLine();
      }
      while (n > 0);
       Console.ReadLine();

C# While Döngüsü

While döngüsü koşul doğru olduğu sürece işlemleri gerçekleştiren bir döngü tipidir.Eğer koşu yanlış işe döngü tamamlanır.

İşte birkaç örnek;

Sayı 0 olduğunda  döngüyü bitir

      int sayi = 1;
      while (sayi!=0)
      {
        Console.WriteLine("bir sayı girin..:");
        sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      }
      Console.WriteLine("Bitti");
      Console.ReadLine();

Y harfi yazılınca şuan ki saati göster.

      string harf ="f";
      while (harf!="y")
      {
        Console.WriteLine("harf girin..:");
        harf = Console.ReadLine();
      }
      Console.WriteLine(DateTime.Now);
      Console.ReadLine();

Tek sayı girince sonlanan döngü

      int sayi = 0;
      while (sayi % 2 == 0)
      {
        Console.WriteLine("sayı girin..:");
        sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      }
      Console.WriteLine("tek sayı girdiniz");
      Console.ReadLine();

Negatif sayı girince sonlanan döngüdeki sayıların toplamını bulma

int sayi = 0,toplam=0;
while ( sayi>=0)
{
Console.Write("Sayı Giriniz..:");
sayi = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
toplam += sayi;
}
Console.WriteLine("Döngü sonlandı");
Console.WriteLine("Sayıların Toplamı..:{0}", toplam-sayi);
Console.ReadKey();

c# Liste İçinde Arama

List isimler = new List();
isimler.Add(“Ahmet”);
isimler.Add(“Mehmet”);
isimler.Add(“Serkan”);
isimler.Add(“Yüksel”);
if (isimler.Contains(“serkan”))
{
Console.WriteLine(“Aradığınız değer Var”);
}
else
Console.WriteLine(“Aradığınız değer listede yok”);
Console.ReadKey();

c# Listede En büyük ve En küçük sayıyı bulma

kullanıcıdan 10 sayı girmesi istendikten sonra bu sayılar arasından en büyük ve en küçük değeri bulan c# kodları

int Buyuk, Kucuk;
      List<int> sayilar = new List<int>();
     //listeye eleman aktarılıyor.
      for (int i = 0; i < 10; i++)
      {
        int sayi = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
        sayilar.Add(sayi);
      }

      //ilk değerler atanıyor
      Buyuk = sayilar[0];
      Kucuk = sayilar[0];
      //en büyük ve en küçük değer için tarama yapılıyor.
      foreach (int sayi in sayilar)
      {
        if (sayi > Buyuk)
        {
          Buyuk = sayi;
        }
        if (sayi < Kucuk)
        {
          Kucuk = sayi;
        }
        Console.WriteLine(sayi);
      }
      Console.WriteLine("en buyuk sayi:{0}", Buyuk);
      Console.WriteLine("en kucuk sayi:{0}", Kucuk);

      Console.ReadLine();

c# List Kullanımı

C# dizi kullanımına çok benzeyen list<> kullanımı ile liste oluşturma ,listeye eleman ekleme, silme, sıralama gibi işlemlerinin örnek uygulama ile gösteriliyor.Dizi ile list arasındaki en önemli ve birbirlerinden ayıran fark ise dizinin kapasitesin belirtilmesidir.Ancak list kullanımında kapasite belirtilmez kullanıcak veriler sınırlı ise örneğin haftanın günleri ise bunları diziye tanımlayabiliriz ancak kullanılacak veriler araba plakası,telefon numarası gibi  sayısı bilinmeyen veriler kullanıcak ise mutlaka list olarak saklanmalıdır.Şimdi C#’ta list kullanımı için örneğimize bakalım.

     List<string> gunler = new List<string>();
      //listeye eleman ekleme
      gunler.Add("pazartesi");
      gunler.Add("salı");
      gunler.Add("cumartesi");
      //listeyi ters çevirme
      gunler.Reverse();
      //listenin eleman sayısını öğrenme
      Console.WriteLine("eleman sayısı:{0}", gunler.Count);
      //listeden eleman silme
      gunler.Remove("salı");
      foreach (string eleman in gunler)
      {
        Console.WriteLine(eleman);
      }

C# 10 Kullanıcıdan Alınan İsim ve Notları Yazdırma

int i,a,b,c;
int[] not = new int [10];
int[] top = new int[10];
int[] ort = new int[10];
string[] ad = new string[10];
for (i = 0; i <= 9; i++)
{
Console.WriteLine("adınızı giriniz");
ad[i] = Console.ReadLine();
Console.WriteLine("1.notunuzu girin");
a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("2.notunuzu girin");
b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("3.notunuzu girin");
c = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
top[i] = a+b+c;
ort[i] = top[i] / 3;
}
for (i = 0; i <= 9; i++)
{
if (ort[i] <= 45)
{
Console.WriteLine(ad[i] + " not ortalaması : " + ort[i] + " sınıfta kaldı kaldı");
}
else
{
Console.WriteLine(ad[i] + " not ortalaması : " + ort[i] + " bir üst sınıfa geçti");
}
}
Console.ReadLine();
1 2 3