C# For Döngüsü ile Piramit Çizimi

int x, y, seviye;
Console.WriteLine("Döngü ");
seviye = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

for (y = 1; y <= seviye; y++)
{
for (x=2; x<=y; x++)
{

Console.Write("*");
}
Console.WriteLine(" ");
}
Console.ReadKey();

Bir yanıt yazın