C# Girilen Sayılar Birbirine Tam Bölünme Durumu

C# if-else kullanılarak girilen sayıların tam bölünme durumunu ekrana yazdıran örnek.

int sayi, sayi1;
Console.WriteLine("sayi girin");
sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("sayi girin");
sayi1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if (sayi % sayi1 == 0)
{

Console.WriteLine("sayi tam bolunur");
}
else
{

Console.WriteLine("sayi tam bolunmez");
}
Console.ReadKey();

Bir yanıt yazın