c# List Kullanımı

C# dizi kullanımına çok benzeyen list<> kullanımı ile liste oluşturma ,listeye eleman ekleme, silme, sıralama gibi işlemlerinin örnek uygulama ile gösteriliyor.Dizi ile list arasındaki en önemli ve birbirlerinden ayıran fark ise dizinin kapasitesin belirtilmesidir.Ancak list kullanımında kapasite belirtilmez kullanıcak veriler sınırlı ise örneğin haftanın günleri ise bunları diziye tanımlayabiliriz ancak kullanılacak veriler araba plakası,telefon numarası gibi  sayısı bilinmeyen veriler kullanıcak ise mutlaka list olarak saklanmalıdır.Şimdi C#’ta list kullanımı için örneğimize bakalım.

     List<string> gunler = new List<string>();
      //listeye eleman ekleme
      gunler.Add("pazartesi");
      gunler.Add("salı");
      gunler.Add("cumartesi");
      //listeyi ters çevirme
      gunler.Reverse();
      //listenin eleman sayısını öğrenme
      Console.WriteLine("eleman sayısı:{0}", gunler.Count);
      //listeden eleman silme
      gunler.Remove("salı");
      foreach (string eleman in gunler)
      {
        Console.WriteLine(eleman);
      }

Bir yanıt yazın