c# Listede En büyük ve En küçük sayıyı bulma

kullanıcıdan 10 sayı girmesi istendikten sonra bu sayılar arasından en büyük ve en küçük değeri bulan c# kodları

int Buyuk, Kucuk;
      List<int> sayilar = new List<int>();
     //listeye eleman aktarılıyor.
      for (int i = 0; i < 10; i++)
      {
        int sayi = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
        sayilar.Add(sayi);
      }

      //ilk değerler atanıyor
      Buyuk = sayilar[0];
      Kucuk = sayilar[0];
      //en büyük ve en küçük değer için tarama yapılıyor.
      foreach (int sayi in sayilar)
      {
        if (sayi > Buyuk)
        {
          Buyuk = sayi;
        }
        if (sayi < Kucuk)
        {
          Kucuk = sayi;
        }
        Console.WriteLine(sayi);
      }
      Console.WriteLine("en buyuk sayi:{0}", Buyuk);
      Console.WriteLine("en kucuk sayi:{0}", Kucuk);

      Console.ReadLine();

Bir cevap yazın