C# Vize-Final Ortalama Hesaplama

double vize, final, ort;
Console.WriteLine("vize gir");
vize = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("final gir");
final = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

ort= (vize*0.4) + (final*0.6);
Console.WriteLine("sonuc : " + ort );
Console.ReadLine();

Bir yanıt yazın