C# While Döngüsü

While döngüsü koşul doğru olduğu sürece işlemleri gerçekleştiren bir döngü tipidir.Eğer koşu yanlış işe döngü tamamlanır.

İşte birkaç örnek;

Sayı 0 olduğunda  döngüyü bitir

      int sayi = 1;
      while (sayi!=0)
      {
        Console.WriteLine("bir sayı girin..:");
        sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      }
      Console.WriteLine("Bitti");
      Console.ReadLine();

Y harfi yazılınca şuan ki saati göster.

      string harf ="f";
      while (harf!="y")
      {
        Console.WriteLine("harf girin..:");
        harf = Console.ReadLine();
      }
      Console.WriteLine(DateTime.Now);
      Console.ReadLine();

Tek sayı girince sonlanan döngü

      int sayi = 0;
      while (sayi % 2 == 0)
      {
        Console.WriteLine("sayı girin..:");
        sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      }
      Console.WriteLine("tek sayı girdiniz");
      Console.ReadLine();

Negatif sayı girince sonlanan döngüdeki sayıların toplamını bulma

int sayi = 0,toplam=0;
while ( sayi>=0)
{
Console.Write("Sayı Giriniz..:");
sayi = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
toplam += sayi;
}
Console.WriteLine("Döngü sonlandı");
Console.WriteLine("Sayıların Toplamı..:{0}", toplam-sayi);
Console.ReadKey();

Bir cevap yazın