C# Matematik Fonksiyonları

C#’da matematiksel işlemleri yapmak için “Math” sınıfı kullanılır.

Örnek:

double sayi;
Console.WriteLine("Karekökü alınacak bir sayi giriniz"); 
sayi= Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Sayının karekökü : {0}",Math.Sqrt(sayi));
//Math.Sqrt sayının karekökünü almamızı sağlar.
Console.ReadLine();

Diğer matematiksel fonksiyonlar;

Math.Abs : Sayının mutlak değerini bulur.
Math.Cos : Sayının Kosinüsünü bulur.
Math.Sin  : Sayının sinüsünü bulur.
Math.Round : Sayıyı en yakın tam sayıya yuvarlar.
Math.Floor: Sayıyı aşağıdaki tam sayıya yuvarlar.
Math.Ceiling: Sayıyı yukaridaki tam sayıya yuvarlar..

Math.Sign : Sayının işaretini bulur negatif sayılar için “-1″ pozitif sayılar için “+1″ “0″ sayısı için “0″ yazar.

Math.Max  : Girilen iki sayı arasındaki en büyük sayıyı bulur.
Math.Min   : Girilen iki sayı arasındaki küçük sayıyı bulur.
Math.Sign : Sayının İşaretini Bulur Negatif Sayılar İçin “-1″ Pozitif Sayılar İçin “+1″ “0″ sayısı için “0″ yazar.
Math.Pow : Sayıların üs hesaplamasını yapar.

Bir yanıt yazın