C# Fonksiyon ile Girilen 2 Sayı Arasındaki Sayıları Toplama

Bu kodlar sayesinde kullanıcıdan alınan iki sayı arasındakilerin toplanıp ekrana yazdırılacak.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication22
{
  class Program
  {
    static int topla(int sayi1, int sayi2)
    {
      int sonuc = 0;
      for (int i = sayi1; i <= sayi2; i++)
      {
        sonuc += i;
      }
      return sonuc;
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("İlk Sayıyı Giriniz = ");
      int sayi1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("İkinci Sayıyı Giriniz = ");
      int sayi2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("İşlemin Sonucu = {0}", topla(sayi1, sayi2));
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Bir yanıt yazın