C Sharp – Basit Örnek

Bu örneğimizde kullanıcıdan aldığımız en,boy oranı ve halı cinsini kullanarak kullanıcının isteği halının ücretini çıkartıyoruz.Sadece if-else kullanarak oluşturduğumuz basit bir örnek.halihesabi

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace HaliHesabi
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine("Halının enini giriniz:");
int en = Convert.ToInt16( Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Halının boyunu giriniz:");
int boy = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

int metrekare = en * boy;

Console.WriteLine("Halının Tipini Giriniz:");
Console.WriteLine("Makine Halı M2 Fiyatı:5TL Kodu:M");
Console.WriteLine("Shaggy Halı M2 Fiyatı:7TL Kodu:S");
Console.WriteLine("El Dokuma M2 Fiyatı:10TL Kodu:E");
string secim = Console.ReadLine();

if (secim == "M" || secim == "m")
{
Console.WriteLine("Halının Ücreti:" + (metrekare * 5));
Console.ReadLine();
}

else if (secim == "S" || secim == "s")
{
Console.WriteLine("Halının Ücreti:" + (metrekare * 7));
Console.ReadLine();
}

else if (secim == "E" || secim == "e")
{
Console.WriteLine("Halının Ücreti:" + (metrekare * 10));
Console.ReadLine();
}

else Console.WriteLine("Geçersiz Bir Değer Girdiniz");

}
}
}

Bir yanıt yazın