Java – Metodlar – İstanbul Kart Bakiye İşlemleri

Merhaba arkadaşlar önceki yazımızda C#’ta metod ile İstanbul kart bakiye işlemlerini gerçekleştirebildiğimiz bir uygulamak yapmıştık.Şimdi ise aynı uygulamanın java’da nasıl yapıldığını ele alıyoruz.
Java’da metod kullarak istanbul kartımıza para ekledik ve bu eklediğimiz parayı daha sonra metrobüste kullanarak kartımızdan düştük.İstanbul kart ve indirimli kart kullanarak bakiyeden farklı değerler düşmeyi sağladık.Eğer kartımızda ki para miktarı yeterli değil ise kullanıcıya bunu bildiriyoruz.
java-metod-metrobus


package metrobus;
import java.util.*;//Scanner'ı kullanabilmek için util kütüphanesini projemize dahil ediyoruz.
 //https://www.programlamadersleri.com
public class Metrobus {//Metrobus adında classımızı oluşturduk

  static double bakiye=0;//Bakiyemizi tanımlıyoruz.
  static void ParaYatir(){//para yatır methodumuzu tanımlıyoruz
    System.out.println("Yatırmak istediğiniz miktarı giriniz");
    //Kullanıcıdan para yatırmasını istiyoruz.
    Scanner oku=new Scanner(System.in);
    //Kullanıcının yatırdığı parayı okuyoruz
    bakiye = bakiye + oku.nextInt();
    //mevcut bakiyeye kullanıcının yatırdığı miktarı ekliyoruz
  }
  
   static void BakiyeGoster(){
//Eğer kullanıcı para miktarını sorgulamak isterse bu metoda geliyor.
   System.out.println("Bakiyeniz:" + bakiye);
   } //https://www.programlamadersleri.com
   
   static void Metrobus(){//Metrobus methodumuzu oluşturuyoruz
//2 adet karttan birini seçmesini istiyoruz
    System.out.println("1-Istanbul Kart");
    System.out.println("2-Indirimli Kart");
    Scanner oku=new Scanner(System.in);
 //secim işlemini okuyoruz
    int secim=1;
    secim= oku.nextInt();
    if(secim==1)
    {//eğer seçim 1 ise 
    if(bakiye>=3.10){//Eğer kartta ki para 3.10 değerinden yüksek ise 
   bakiye=bakiye - 3.10;// bakiyeden 3.10 düşüyoruz 
    System.out.println("34BZ - Beylikdüzü - Zincirlikuyu. \\n Lütfen kapılara yaslanmayınız...");
    }
    else if (bakiye < 3.10)// eğer bakiyesi 3.10dan yüksek değil ise 
        {
          System.out.println("Bakiye Yetersiz");
        }
    }
   else if(secim==2)
    { //https://www.programlamadersleri.com
    if(bakiye>=1.10){
   bakiye=bakiye - 1.10;
   //Bakiyemizi düştükten sonra mesaj veriyoruz.
    System.out.println("34BZ - Beylikdüzü - Zincirlikuyu. \\n Lütfen yaşlılara yer veriniz...");
    }
    else if (bakiye < 1.10)
        {
          System.out.println("Bakiye Yetersiz");
        }
    }
   //https://www.programlamadersleri.com
   }
   
  
  public static void main(String[] args) {
    int secim=0;//Değişkene başlangıç değeri ekliyoruz.
    
    do {//Do kullanarak işlemleri en az 1 kez gösteriyoruz.
       System.out.println("1-Karta Para Yatır");
   System.out.println("2-Bakiye Goster");
   System.out.println("3-Metrobüse Bin");
   System.out.println("4-Uygulamayı Kapat");
     Scanner oku=new Scanner(System.in);
     secim=oku.nextInt();
    //kullanıcının yapmak istediği işlemi seçime aktarıyoruz
    switch (secim)
    {//Seçimin değerine göre işlem yapıyoruz
      case 1: //Eğer seçim 1 ise
        ParaYatir();
        break;
        case 2:
        BakiyeGoster();
        break;
          case 3:
        Metrobus();
        break;
              case 4:
                System.exit(0);//Uygulamayı kapatıyoruz.
        break;
            
    }
    } while (secim!=4);//Seçim 4 olana dek kullanıcıya işlem seçeneklerini gösteriyoruz.
      //secim 4 olduğunda ise uygulama kapatılıyor.
    
  }
}


Bir yanıt yazın