C# Silindirin Hacminin Hesaplanması

Kullanıcıdan istenen yükseklik ve yarıçap ile silindirin hacminin hesaplanması

double yukseklik, yaricap;
const double PI=3.14;

Console.WriteLine("yukseklik girin");
yukseklik = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("yaricap girin");

yaricap = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

Console.WriteLine("silindirin hacmi: " + PI*yukseklik*yaricap*yaricap);
Console.ReadLine();

 

C# Dairenin Çevresi

Kullanıcıdan iştenen yarıçap ile dairenin çevresinin hesaplanması

const double PI = 3.14; //const değeri sonradan değiştirilemez
double cevre, yaricap;
Console.Write("yaricapi gir:");
yaricap = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
cevre = 2 * PI * yaricap;
Console.WriteLine("cevre:" + cevre);
Console.ReadKey();

C# Toplama İşlemi

C#’a yeni başlayanlar için oluşturulan bu örnekte kullanıcıdan 2 sayı isteniyor bunlar integer’a çevrildikten sonra toplanıp ekrana yazdırılıyor.Şimdi C#’ta toplama işlemi için örneğimize bakalım.

 int a, b, sonuc;
      string islem1, islem2;

      Console.Write("1. Sayıyı Giriniz: ");

      islem1 = Console.ReadLine();
      Console.Write("2. Sayıyı Giriniz: ");
      islem2 = Console.ReadLine();

      a = Convert.ToInt32(islem1);
      b = Convert.ToInt32(islem2);

      sonuc = a + b;
      Console.Write("2 Sayının Toplamı: " + sonuc.ToString());

      Console.ReadKey();

C# Değişken Nedir?

Değişken Nedir ?

Değişkenler, girdiğimiz değerleri alan veya programın çalışmasıyla bazı değerlerin atandığı veri tutuculardır. Değişken tanımlama ise girilecek ve ya programın getireceği verinin ne olduğuna bağlı olarak değişken türünün belirlenmesidir. Örneğin girilecek verinin bir tamsayı olması halinde o değişkeni de tamsayı olarak tanımlamak gerekir. Değişik türler için bu işlem farklı farklı tekrarlanmalıdır.

Tanımlamada Dikkat Edilecek Durumlar

 •  Bir değerleri olmalıdır veya mutlak suretle null olarak tanımlanmalıdır.
 •  Tanımlama yaparken büyük-küçük harf ayrımı vardır.
 •  Değişken adları rakamla başlayamaz.
 •  Class, namespace ve kontrol isimleri gibi program tarafından kullanılan isimler verilemez.
 •  Aynı kod bloğu içerisinde aynı isimden birden fazla değişken tanımlanamaz.
 •  Özel karakter içermez örneğin /,*,-,+.
 •  Boşluk kullanılamaz.
 •  Türkçe karakter kullanılmamalıdır. Ş, ğ,ü,ö,ç,ı gibi…
 •  Özel sözcükler (if, else, random,  vb.) kullanılmaz.

Değişken Tanımlama

Değişken tanımlamaları şu şekilde yapılmaktadır.

(Değişken Türü)   ( Değişen Adı)  =  (Değeri)

Değişken Türleri

Sayısal türler:

 

Metinsel Türler :

 

C#’ta hem metinsel hem de sayısal olmayan türler de vardır:

bool

Koşullu yapılarda kullanılır. Bool türünden değerlere true, false gibi ifadeler örnek verilebilir.

object

Bu değişken türüne her türden veri atanabilir.

Var

C# 3.0 da artık tür belirtmeksizin değişken tanımlamamıza olanak sağlayan yenilikler mevcut. Ancak bu değişkenlerin özelliği object değişkenler gibi referans tipli değişkenler değildir. Bunun yerine değeri atanırken tipinin belirkendiği değişkenlerdir.

Datetime

İçinde zaman barındıran değişken tipidir.

Tür Boyut Açıklama Örnek
DateTime 8 byte Tarih ve Zaman Tutar Datetime zaman = Datetime.now

 

1 11 12 13