C Sharp Girilen Sayıların En Büyüğü ve En Küçüğünü Bulma

C# for döngüsü , C# dizi ve C# if-else kullanılarak oluşturulan kullanıcının girdiği 3 adet sayıyı diziye gönderilip daha sonra  en küçük ve en büyük sayılarını  ekrana yazdırmamızı sağlayan örnek.

int[] c = new int[3];
int enbuyuk = 0;
int enkucuk = 9999;
for (int i = 0; i < 3; i++)
{
Console.WriteLine("Sayı giriniz");
c[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if (c[i] > enbuyuk)
{
enbuyuk = c[i];
}
if (c[i] < enkucuk)
{
enkucuk = c[i];
}
}
Console.WriteLine("en kücük deger : " + enkucuk);
Console.WriteLine("en büyük deger : " + enbuyuk);
Console.ReadLine();

C# Girilen 3 Sayının Toplamını ve Ortalamasını Bulma

Bu örneğimizde kullanıcıdan aldığımız 3 adet sayının toplamını ve ortalamasını buluyoruz ve ekrana yazdırıyoruz.Ortalama alınırken virgüllü değerler çıkabileceğinden dolayı ortalama ve toplam değişkenlerini double veri tipinde tutuyoruz.

int x, y,z;
double ortalama,toplam;
Console.WriteLine("x girin");
x = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("y girin");
y= Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("z girin");
z = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
toplam = x + y + z;

ortalama = toplam / 3;
Console.WriteLine("Toplam :" + toplam);
Console.WriteLine("Ortalama :" + ortalama);
Console.ReadKey();

C# Girilen Ürünlerin Toplam Fiyatınının Hesaplanması

Daha önceden belirlenmiş olan ürünlerin kullanıcıdan adet ve fiyatlarını aldıktan sonra bu ürünlerin toplam fiyatlarını ekrana yazdıran bir örnek.Aynı zamanda ürün çeşiti genişletilerek bir stok takip ve stoktaki ürünlerin toplam fiyatını veren bir uygulama olabilir.

double silgi_fiyat, silgi_adet,kalem_fiyat,kalem_adet,defter_fiyat,defter_adet,toplam;
Console.WriteLine("silgi fiyat gir");
silgi_fiyat = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("silgi adet gir");
silgi_adet = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("kalem fiyat gir");
kalem_fiyat = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("kalem adet gir");

kalem_adet = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("defter fiyat gir");
defter_fiyat = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("defter adet gir");
defter_adet = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
toplam = (silgi_adet*silgi_fiyat) + (kalem_adet*kalem_fiyat) + (defter_adet * defter_fiyat) ;
Console.WriteLine("sonuc : " + toplam);
Console.ReadLine();

C# Girilen Sayılar Birbirine Tam Bölünme Durumu

C# if-else kullanılarak girilen sayıların tam bölünme durumunu ekrana yazdıran örnek.

int sayi, sayi1;
Console.WriteLine("sayi girin");
sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("sayi girin");
sayi1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if (sayi % sayi1 == 0)
{

Console.WriteLine("sayi tam bolunur");
}
else
{

Console.WriteLine("sayi tam bolunmez");
}
Console.ReadKey();

C# For Döngüsü

C# dili for döngüsü kullanarak farklı örnekler yaptık.İşte örnekler;

1′den 1000′e kadar olan sayıların toplamını bulup sonucu ekranda gösteren program

int toplam = 0;
for (int i = 0; i <= 1000; i++)
{
toplam += i;
}

Console.WriteLine("Toplam = {0}", toplam);
Console.ReadKey();

Girilen iki sayını arasındaki sayıların toplamını bulan program

int toplam=0,a,b;

Console.WriteLine("bir sayi girin");
a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("bir sayi girin");
b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

for (int i = a; i <= b; i++)
{

toplam += i;

}

Console.WriteLine("Toplam : {0}", toplam);

Console.ReadKey();

İstenilen Sayıyı 1000kez Yazdırma

for (int i = 0; i <= 1000; i++)
{
Console.WriteLine("istediğiniz yazıyı yazabilirsiniz...\n");
}

Console.ReadKey();

Tek Sayıları Yazdırma

for (int i = 1; i <= 100; i+=2)
{
Console.WriteLine("{0}.sayı",i);
}

Console.ReadKey();

1 ile 1000 Arasındaki Sayıların Toplamının Ortalaması

int i;
double toplam=0;
for (i = 1; i <= 1000; i++)
{
toplam += i;
}
toplam /= 1000;
Console.WriteLine(toplam);
Console.ReadKey();

100 ile 200 Arasındaki Çift Sayıların Toplamının Ortalaması

int i;
double toplam = 0;
for (i = 100; i <= 200; i+=2)
{
toplam += i;
Console.WriteLine(toplam);
}
toplam /= i;
Console.WriteLine(toplam);
Console.ReadKey();

A’dan Z’ye Kadar Ekrana Yazdırma

char i;
for (i = 'a'; i <= 'z'; i++)
{
Console.WriteLine(i);
}
Console.ReadKey();

İstenilen Sayı Kadar Girilen Sayıların Ortalaması

int i,sayi,deger;
double toplam=0;
Console.WriteLine("kaç sayi gireceksiniz");
deger= Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
for (i = 1; i<=deger; i++)
{
Console.WriteLine(i + ".sayiyi giriniz...");
sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
toplam += sayi;

}
toplam /= deger;

Console.WriteLine("ortalama : " + toplam);

Console.ReadKey();


C# Girilen Sayıların Tek-Çift Sayısının Bulunması

C# if-else kullanarak girilen sayıların tek-çift sayısının bulunması

int a, b, c,tek_sayi=0,cift_sayi=0 ;
Console.WriteLine("1. sayi girin");
a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if (a % 2 == 0)
{
++cift_sayi;
}
else
{
++tek_sayi;

}
Console.WriteLine("2. sayi girin");
b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if (b % 2 == 0)
{
++cift_sayi;
}
else
{
++tek_sayi;

}
Console.WriteLine("3. sayi girin");
c = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if (c % 2 == 0)
{
++cift_sayi;
}
else
{
++tek_sayi;

}

Console.WriteLine("tek sayilar={0},çift sayilar={1}", tek_sayi, cift_sayi);
Console.ReadLine();

C# 2.Dereceden Bir bilinmeyenli Denklemin Kökü

double a, b, c,delta,sonuc1,sonuc2;
Console.WriteLine("A degerini giriniz : ");
a = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("B degerini giriniz : ");
b = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("C degerini giriniz : ");
c = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
delta=Math.Pow(b,2)-(4*a*c);
if (delta>0)
{

sonuc1 = (((-b) + Math.Sqrt(delta)) / 2 * a);
sonuc2 = (((-b-Math.Sqrt(delta))/2*a));
Console.WriteLine("Çözüm Kümesi : {0},{1}",sonuc1,sonuc2);
Console.ReadLine();
}
if (delta==0)
{
sonuc2 = sonuc1 = ((-b) / 2 * a);
Console.WriteLine("Çözüm Kümesi : {0},{1}",sonuc1,sonuc2);
Console.ReadLine();
}
if (delta<0)
{
Console.WriteLine("Delta sifirdan küçüktür.Hesaplanamaz !");
Console.ReadLine();
}

C# İç içe if örneği

C# if-else kullanılarak emlak kiralama ve satın alma ile alakalı ufak bir progrma yapılmıştır.Buna göre istediğiniz mülkün tipini seçebilir,bütçenizi belirleyerek kiralama yada satın alabilirliği öğrenebilirsiniz.

string tercih,tercih2,tercih3;
int butce, butce2;
Console.WriteLine("1-Daire");
Console.WriteLine("2-Villa");
Console.Write("Seçiminiz (1-2) : ");
tercih = Console.ReadLine();
if (tercih == "1")
{

Console.WriteLine("3-Satilik Daire");
Console.WriteLine("4-Kiralik Daire");
Console.Write("Seçiminiz (3-4) : ");
tercih2 = Console.ReadLine();
if (tercih2 == "3")
{
Console.WriteLine("Butceniz");
butce = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

if (butce >= 50000)
Console.WriteLine("Bu daireyi satin alabilirsin");
else Console.WriteLine("bu daireyi satin alamassın");
}
if (tercih2 == "4")
{
Console.WriteLine("Butceniz");
butce2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if (butce2 >= 500)
Console.WriteLine("Bu Daireyi Kiralayabilirsiniz");
else Console.WriteLine("bu Daireyi Kiralayamassiniz");
}
}
//Villa baslangici
if (tercih == "2")
{
Console.WriteLine("5-Satilik Villa");
Console.WriteLine("6-Kiralik Villa");
Console.Write("Seçiminiz (5-6) : ");
tercih3 = Console.ReadLine();
if (tercih3 == "5")
{
Console.WriteLine("Butceniz");
butce = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

if (butce >= 500000)
Console.WriteLine("Bu Villayi Satin Alabilirsin");
else Console.WriteLine("Bu villayi Satin Alamassiniz");
}
if (tercih == "2")
{
Console.WriteLine("Butceniz");
butce2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if (butce2 >= 5000)
Console.WriteLine("Bu Villayı Kiralayabilirsiniz");
else Console.WriteLine("Bu Villayı Kiralayamassiniz");
}
}
Console.ReadKey();

1 9 10 11 12 13