C Sharp – Metodlar – Parametreli ve Parametresiz Örnekler

En basit hali ile metod nasıl kullanılır, parametreli metodlar nasıl kullanılır, nasıl geriye değer döndürülür hepsini örneklerle gösteriyoruz.

Ekrana Yazı Yazan Metod

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Metodlar
{
  class Program
  {
    static void yaz()
    {
      Console.WriteLine("Hello World");
      
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      yaz();
      yaz();
      yaz();
      Console.ReadLine();
    }
  }
}


Kullanıcıdan Aldığımız Kelimeyi Ekrana Yazan Metod
MetodEkranaYaz

Read more

C Sharp İle Sayı Tahmin Oyunu

C Sharp’ta size verilen 5 hak ile tutulan sayıyı bulmaya çalıştığını ufak bir oyun.

int hak = 5;

Random rnd = new Random();
int tutulan = rnd.Next(1, 100);
int sayi=0;
//https://www.programlamadersleri.com
while (hak>0)
{
Console.Write("Bir sayı giriniz: ");
sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
hak = hak - 1;

if (sayi == tutulan){
Console.WriteLine("tebrilker sayıyı"+hak+" . hakkınızda doğru tahmin ettiniz");
break;
}
//https://www.programlamadersleri.com
else
{
if (sayi > tutulan)
Console.WriteLine("Aşağı");

else
Console.WriteLine("Yukarı");
}
//https://www.programlamadersleri.com
Console.WriteLine("Kalan tahmin hakkınız:{0}", hak);
}

if(hak==0)
Console.WriteLine("tahmin hakkınız bitti sayımız:"+tutulan+" idi");

Console.ReadKey();

C Sharp ile Girilen isimleri Alfabetik Olarak Liste Halinde Ekrana Yazma

C Sharp’ta girmenizi isteyen 5 adet ismi alıp alfabetik sıraya koyduktan sonra liste halinde ekrana yazan kodları aşağıda görebilirsiniz.

ArrayList liste = new ArrayList();
string isim;
for (int i = 1; i <= 5; i++)
{
Console.Write(i+". ismi giriniz: ");
isim = Console.ReadLine();
liste.Add(isim);
}
Console.WriteLine("Sıralamadan önce liste:");
foreach (object obj in liste)
Console.WriteLine(obj);
liste.Sort();
Console.WriteLine("Sıralandıktan sonra liste:");
foreach (object obj2 in liste)
Console.WriteLine(obj2);
Console.ReadKey();

C Sharp 1. Ders – İlk Uygulama

Bu videomuzda C Sharp’a yeni başlayanlar için bir uygulama örneği oluşturduk.Visual Studio 2013 arayüzüne genel olarak bir göz attık.Bilinmesi gereken terimleri ve klavye kısayol tuşlarını ele aldık.Ve son son olarak örnek bir uygulama ile videomuzu bitirdik.Özellikle bilişim teknolojileri gören 10.sınıflar içinde yardımcı bir kaynak olacak bu videomuzda sizde C#’a bir başlangıç yapabilirsiniz.


C# Girilen Yazıdaki Sesli Harfleri Bulma

C# console applicationda for ve foreach döngüleri kullanılarak bulunan sesli harflerin sayaca aktarılması ardından metinde kaç adet sesli harf bulunduğunu söyleyen örnek.İsterseniz farklı bir çözüm için daha önce yayınlamış olduğumuz yazımızı kontrol edebilirsiniz.C# Girilen Yazıdaki Sesli Harfleri Bulma

namespace ConsoleApplication2
{
class Program
{

static void Main(string[] args)
{
SesliHarf harfmi = new SesliHarf();
int haftSayisi = harfmi.SesliHarfler("Burası Muştur Yolu Yokuştur Giden Gelmiyor Acep Ne İştir...");
Console.WriteLine("Girdiğiniz Cümlede {0} Tane Sesli Harf Bulunmaktadır...",haftSayisi);
Console.ReadLine();
}
}
class SesliHarf
{
public int SesliHarfler(string gelenYazi)
{
char[] harfler = gelenYazi.ToCharArray();
int harfSayisi = 0;
char[] sesli = { 'a', 'e', 'o', 'ö', 'u', 'ü', 'ı','i','A','E','O','Ö','U','Ü','I','İ'};
for (int i = 0; i < harfler.Length; i++)
{
foreach (char sesliHarfler in sesli)
{
if (sesliHarfler == harfler[i])
{
harfSayisi++;
}
}
}
return harfSayisi;
}
}
}

 

1 2 3 4 5 9