C# Toplama,Çıkarma,Çarpma,Bölme Operatörleri

C# işlemler arasında kullanılan matematiksel işlemlerin kullanılması.

double a, b, c;

Console.WriteLine("a sayisini giriniz");
a = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("b sayisini giriniz");

b = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("c sayisini giriniz");
c = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
sonuc=((a + (b * b)) - c) / Math.Sqrt(a) + ((c-3)*(c-3));
Console.WriteLine("sonuc= {0}",sonuc);
Console.ReadKey();

C# Else İf Kullanımı

if (Koşul1)

 • Koşul1 sağlanırsa yani doğruysa
 • çalıştırılacak kodlar buraya yazılır.

else if (Koşul2)

 • Koşul2 sağlanırsa yani doğruysa
 • çalıştırılacak kodlar buraya yazılır.

else

 • Hiç bir koşulda sağlanmazsa, yani koşul doğru
 • değilse çalıştırılacak kodlar buraya yazılır.

 

Console.WriteLine("Bir Sayi Giriniz");
if (Convert.ToInt16(Console.ReadLine()) >= 18)
Console.WriteLine("Ehliyet Alabilirsiniz");

else Console.WriteLine("Biraz Bekleyeceksiz");
Console.ReadLine();

C# Özel Formatlı İşlemler

Ekrana yazdırılan ifadeleri özel formatlar kullanarak daha okunabilir ve daha anlamlı bir hale getirebiliriz.

Console.WriteLine("{0:yy}",DateTime.Now);
Console.ReadKey();
Console.WriteLine("ara beni{0:(###) ### ## ##}",53821234567);
Console.ReadKey();

 

int x;
Console.Write("Dönüştürülücek Sayıyı giriniz:");
x = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Sayı..:{0:N}", x);
Console.WriteLine("Para..:{0:C}", x);
Console.WriteLine("Ondalık..:{0:D5}", x);
Console.WriteLine("Ondalık2..:{0:D10}", x);
Console.WriteLine("Bilimsel{0:E}", x);
Console.WriteLine("Sabit Nokta..:{0:F0}", x);
Console.WriteLine("Sabit Nokta2..:{0:F2}", x);
Console.WriteLine("Sabit Nokta3..:{0:F5}", x);
Console.WriteLine("Onaltılık..:{0:X}", x);
Console.ReadKey();

C# Silindirin Hacminin Hesaplanması

Kullanıcıdan istenen yükseklik ve yarıçap ile silindirin hacminin hesaplanması

double yukseklik, yaricap;
const double PI=3.14;

Console.WriteLine("yukseklik girin");
yukseklik = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("yaricap girin");

yaricap = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

Console.WriteLine("silindirin hacmi: " + PI*yukseklik*yaricap*yaricap);
Console.ReadLine();

 

C# Dairenin Çevresi

Kullanıcıdan iştenen yarıçap ile dairenin çevresinin hesaplanması

const double PI = 3.14; //const değeri sonradan değiştirilemez
double cevre, yaricap;
Console.Write("yaricapi gir:");
yaricap = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
cevre = 2 * PI * yaricap;
Console.WriteLine("cevre:" + cevre);
Console.ReadKey();

C# Toplama İşlemi

C#’a yeni başlayanlar için oluşturulan bu örnekte kullanıcıdan 2 sayı isteniyor bunlar integer’a çevrildikten sonra toplanıp ekrana yazdırılıyor.Şimdi C#’ta toplama işlemi için örneğimize bakalım.

 int a, b, sonuc;
      string islem1, islem2;

      Console.Write("1. Sayıyı Giriniz: ");

      islem1 = Console.ReadLine();
      Console.Write("2. Sayıyı Giriniz: ");
      islem2 = Console.ReadLine();

      a = Convert.ToInt32(islem1);
      b = Convert.ToInt32(islem2);

      sonuc = a + b;
      Console.Write("2 Sayının Toplamı: " + sonuc.ToString());

      Console.ReadKey();

1 2 3 4