C Sharp – Form Application ile Öğrenci Not Ortalaması Hesaplama

Kullanıcıdan  adı,soyadı,not 1 ve not 2 bilgileri textbox ile alınıyor.Bu bilgiler daha sonra listbox’a uygun şekillerde yazılarak bir ortalama sonuç tablosu ortaya çıkıyor.Kullanıcı bilgileri textbox’a yazdıktan sonra Hesapla butonuna basıyor ve ortalama değişkeninde hesaplanan not ortalamaları ile birlikte sonuçlar listbox’a aktarılıyor.Aktarıldıktan sonra yeni bir bilgi girişi için textbox’lar otomatik olarak temizleniyor.Listbox’ların temizlenme işlemi ise Temizle butonu ile yapılıyor.

CSharpFormOrtalamaHesapla

Read more

C Sharp – Console Application ile Bankamatik Hesap İşlemleri

Console applicationda do-while ve if-else kullanarak; bakiye görüntüleme, para yatırma ve para çekme işlemleri yapılan bir örnek.

banka

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace whileornek
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int hesap = 0;
      int secim;
      do
      {
        //www.programlamadersleri.com
        Console.WriteLine(" 1-Hesap Göster \n 2-Para Yatırma \n 3-Para Çekme \n 4-Çıkış");
        secim = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

        if (secim ==1)
        {
        Console.WriteLine("Hesabınızda " + hesap + "TL bulunmaktadır.");
        Console.ReadLine();
        }
        else if (secim == 2)
        {
          Console.WriteLine("Kaç para yatırmak istiyorsunuz?");
          int yatirilan = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
          hesap = hesap + yatirilan;
        }
        else if (secim == 3)
        {
          Console.WriteLine("Kaç para çekmek istiyorsunuz?");
          int cekim = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
          
          if (cekim>hesap)
        {
          Console.WriteLine("Yeterli bakiyeniz yoktur.");
        }
          else hesap = hesap - cekim; 
        }


      }
      while (secim != 4);
      
    }
  }
}

C Sharp ile Girilen isimleri Alfabetik Olarak Liste Halinde Ekrana Yazma

C Sharp’ta girmenizi isteyen 5 adet ismi alıp alfabetik sıraya koyduktan sonra liste halinde ekrana yazan kodları aşağıda görebilirsiniz.

ArrayList liste = new ArrayList();
string isim;
for (int i = 1; i <= 5; i++)
{
Console.Write(i+". ismi giriniz: ");
isim = Console.ReadLine();
liste.Add(isim);
}
Console.WriteLine("Sıralamadan önce liste:");
foreach (object obj in liste)
Console.WriteLine(obj);
liste.Sort();
Console.WriteLine("Sıralandıktan sonra liste:");
foreach (object obj2 in liste)
Console.WriteLine(obj2);
Console.ReadKey();

C# – Girilen Sayı Kadar Herhangi Bir Metinin Yazdırılması

Kullanıcıdan alınan tekrar sayısı kadar daha önce belirtilen metnin yazılmasını gösteren C# console application

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplication2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {//https://www.programlamadersleri.com/
      int sayi;//int türünde bir değişken tanımladık
      Console.WriteLine("Metin Sayısını Giriniz:");//Metnin kaç kere tekrarlanacağını sordurduk
      sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());//Kullanıcının girdiği sayıyı for döngüsünde kullanmak için aldık

      for (int i = 1; i <=sayi; i++)//Kullanıcının girdiği sayı kadar tekrarlanmasını sağladık
      {
        Console.WriteLine("Merhaba Dünya!");//Metin tekrar sayısı kadar yazdırıldı
      }

      Console.ReadKey();
    }//https://www.programlamadersleri.com/
  }
}

C# Belirli İki Sayı Arasındaki Çift Sayılar

Kullanıcıdan alınan iki sayı arasındaki çift sayıların bulunmasını içeren C# console application örneği;

/*
 * Created by SharpDevelop.
 * User: serkan
 * Date: 15.12.2013
 * Time: 23:05
 * 
 * To change this template use Tools | Options | Coding | Edit Standard Headers.
 */
using System;
using System.Collections.Generic;


namespace ikisayiarasindakicift
{
	class Program
	{
		public static void Main(string[] args)
		{//https://www.programlamadersleri.com
			int baslangic,bitis;//baslangic ve bitis değişkneleri atanıyor
			Console.WriteLine("Başlangıç Sayısını Giriniz:");//baslangic değeri alınıyor
			baslangic=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());//değer integer a çevriliyor
			//https://www.programlamadersleri.com
			Console.WriteLine("Bitis Sayısını Giriniz:");//bitis değeri alınıyor
			bitis=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());//değer integer a çevriliyor
			
for (int i = baslangic; i < bitis; i++) {//https://www.programlamadersleri.com
		//döngüye baslangic ve bitis sayilari belirtiliyor	
	if (i % 2==0) {// sayının çift olup olmadığı kontrol ediliyor
 Console.WriteLine(i); //sayı çift ise ekrana yazdırılıyor
 //https://www.programlamadersleri.com
				}
}
//https://www.programlamadersleri.com
Console.ReadLine();
		}
	}
}

C# – Girilen 10 Adet Sayının En Büyük 3 Sayısının Ortalaması

Kullanıcıdan alınan 10 adet sayı diziye aktarılıyor daha sonra en büyük 3 sayı bulunup ortalaması alınıyor.

using System;
using System.Collections.Generic;

namespace enbuyuk
{
class Program
{
public static void Main(string[] args)
{//https://www.programlamadersleri.com  
 int buyuk=0;//değişken tanımlanıyor
 int buyuk2=0;//değişken tanımlanıyor
 int buyuk3=0;//değişken tanımlanıyor
       int[] sayi = new int[10];//dizi tanımlanıyor
       
 
      for (int i = 0; i <= 9; i++)// 10 adt sayının girilmesi için for döngüsü açılıyor
      {   //https://www.programlamadersleri.com 
      	Console.Write("Lütfen Sayıları Giriniz : ";
        sayi[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());//girilen değerler int e çevriliyor
       }
      for (int i = 0; i < 9; i++) {
      	//en büyük sayıyı bulmak için sayılar buyuk değişkeni ile karşılaştırılıyor eğer(if) büyük ise sayıdan buyuk değişkenine aktarılıyor    
      
      	if (buyuk < sayi[i])
      	{ buyuk = sayi[i];}
      	 //https://www.programlamadersleri.com    
      }
      
      for (int i = 0; i < 9; i++) {
      	if (sayi[i]==buyuk 
      	{//en büyük 2.sayıyı bulmak için yine aynı işlem yapılıyor 
      	 i++ ;//en büyük sayı değeri geldiğinde pas geçiliyor
      	}//https://www.programlamadersleri.com  
      	else if (buyuk2 < sayi[i] 
      	{ buyuk2 = sayi[i];}
      	
      }
       for (int i = 0; i < 9; i++) {
      	if (sayi[i]==buyuk || sayi[i]==buyuk2 
      	{//en büyük 2.sayıyı bulmak için yine aynı işlem yapılıyor 
      	 i++ ;//en büyük sayı değeri ve en büyük 2.sayı geldiğinde pas geçiliyor
      	}
      else if (buyuk3 < sayi[i] 
      	{//https://www.programlamadersleri.com  
      	buyuk3 = sayi[i];}
         };
      
      Console.WriteLine("En büyük sayı:{0}",buyuk);
      Console.WriteLine("En büyük sayı:{0}",buyuk2);
      Console.WriteLine("En büyük sayı:{0}",buyuk3);
      int ortalama;//https://www.programlamadersleri.com  
      Console.Write(ortalama = (buyuk + buyuk2 + buyuk3) / 3);//sayıların ortalaması alınıyor
      Console.ReadLine();
      
      
 }
}
}
1 2 3